Sušický dětský sbor založeno 1969

Je kraj, kde voní tráva...

záhlaví záhlaví záhlaví

Je kraj, kde voní tráva...

Pod tímto názvem organizuje SDS (za přispění Města Sušice, Ministerstva kultury ČR a NIPOS-ARTAMA) od roku 1996 jednou za dva roky festival, na který zve nejen sbory z okolí, ale i špičkové sbory z celé republiky a ze zahraničí. Hlavním posláním festivalu je setkávání sborů, výměna zkušeností a pořádání sbormistrovských seminářů.


14. ročník festivalu dětských pěveckých sborů „Je kraj, kde voní tráva“

Festival proběhne ve dnech 23. - 24. dubna 2022 v Sušici.
Počítá se s účastí téměř 500 dětí v celkem 14 sborech. Těšit se můžete především na čtyři hlavní festivalové koncerty ve Smetanově sále: 
sobota, 23.4. 2022, 10:00
Broučci, SDS
Sluníčka, SDS
Jiřičky, Plzeň
Sedmikrásky, Klatovy

sobota, 23.4. 2022, 15:00
Včelky, SDS
Písnička, Praha
Rolnička D, Praha
Javořičky, Plzeň

sobota, 23.4. 2022, 19:00
Hlavní sbor, SDS
Mariella, Plzeň
Canzonetta, České Budějovice

neděle, 24. 4. 2022, 11:00
NaLaděno, Říčany
Červánek, Červený Kostelec
Rolnička D, Praha
Carmínek, České Budějovice

Harmonogram zkoušek, doprovodných koncertů a workshopů doplníme do konce března. 

Malé ohlédnutí v jubilejním 10. ročníku festivalu

O festivalu ... 
Když před léty básník a textař Ivo Fischer volně přeložil a otextoval jednu z písní Felixe Mendelsohn a nazval ji „Je kraj, kde voní tráva", ani v nejmenším netušil, že se tento titul stane oficiálním názvem mezinárodního festivalu dětských pěveckých souborů, a že se bude pořádat v Sušici. Festival je věnován památce Miroslava Raichla, který písňové a sborové tvorbě věnoval celý svůj život. Byl též výborným rádcem a učitelem mnoha sbormistrů a hudebníků. V úpravách jeho skladeb najdeme spousty lidových písní, které vždy s citem a porozuměním „ušil na míru“ i pro náš dětský sbor. Festival se také několikrát zasloužil o premiéry nových skladeb. Znělku vytvořil Miroslav Raichl na téma Zdeňka Lukáše „Zpívala bych, zpívala“.
A nyní trochu statistiky: předem se omlouvám, že jsem nebyla schopna přesně spočítat, kolik dětí celkem na festivalech zpívalo. Vystřídalo se 78 souborů, z Čech i Moravy (mnohé z nich přijíždějí opakovaně) a osm zahraničních (Dánsko, Nizozemí, Francie, Srbsko a Německo).
Kromě sborového zpívání spoluúčinkují děti z tanečního oddělení a lidové muziky naší ZUŠ. Pro sbormistry pořádáme odborné semináře hlasové výchovy. Účastníci festivalu mají možnost na výletech poznat naše město, okolní hrady a Šumavu.
Také místa koncertů jsou nejrůznější - samozřejmě Smetanův sál Gymnázia, sušická Sokolovna, ale i kostely: sv. Vavřince na Zdouni, sv. Václava v Sušici, sv. Markéty v Kašperských Horách, penziony pro seniory („Jdeme zpívat babičkám a dědečkům“), náměstí v Sušici, Kašperských Horách a příležitostné zpívání na nejrůznějších místech naší oblasti při výletech.
Říká se, že statistika je přesný součet nepřesných čísel - ať už je tomu, jak chce, obrovské díky patří všem těm, kteří na festivalu účinkují a organizují ho.
Za Sdružení přátel Sušického dětského sboru MUDr. Ludmila Jandová, 2014

Spolupracující:
ZUŠ Fr. Stupky Sušice, Pěvecký sbor Svatobor, Gymnázium Sušice, Sušické kulturní centrum, p. o., ZŠ Lerchova, ZŠ T. G. Masaryka a mnoho muzikantů z Čech, Moravy, Slezska i zahraničí.

Podporují nás:
Město Sušice, Ministerstvo kultury ČR, Odborný garant NIPOS – Artama Praha, Plzeňský kraj, Reklamní agentura Gabriel – Tomáš Baierl, Bandur s. r. o. – pekařství Rendl, Veterinární centrum s. r. o. – Tomáš Zelený, Foto Fišer – Michael Fišer

 • je-kraj-9308-215x170.jpg
 • je-kraj-9321-215x170.jpg
 • je-kraj-9331-215x170.jpg
 • je-kraj-9385-215x170.jpg • © Sušický dětský sbor 2014
  design MATYPO s.r.o.

 • zřizovatel

  Základní umělecká škola
  Františka Stupky v Sušici
  Lerchova 255
  342 01 Sušice

 • organizační výbor

  Spolek přátel
  Sušického dětského sboru
  Lerchova 255, 342 01 Sušice
  IČO: 62630555