Sušický dětský sbor založeno 1969

Je kraj, kde voní tráva...

záhlaví záhlaví záhlaví

Je kraj, kde voní tráva...

Pod tímto názvem organizuje SDS (za přispění Města Sušice, Ministerstva kultury ČR a NIPOS-ARTAMA) od roku 1996 jednou za dva roky festival, na který zve nejen sbory z okolí, ale i špičkové sbory z celé republiky a ze zahraničí. Hlavním posláním festivalu je setkávání sborů, výměna zkušeností a pořádání sbormistrovských seminářů.


11. ročník festivalu dětských pěveckých sborů „Je kraj, kde voní tráva“

proběhl ve dnech 22. - 24. dubna 2016 v Sušici a okolí. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 15 sborových těles: Sušický dětský sbor se představil v 5 odděleních (Broučci, Sluníčka, Včelky, Hlavní sbor a Chlapi), dále účinkoval místní sbor Klubíčko MŠ Tylova, Sedmikrásky a H®OŠI z Klatov, Sluníčka a Javořičky z Plzně, Červánek Poběžovice, Motýli Šumperk, Kvítek Dačice, Rolnička D Praha, a Ondrášek - komorní sbor z Nového Jičína.
Počet účinkujících letos dosáhl rekordu – v třídenním maratónu koncertů vystoupilo téměř 700 účinkujících. V Sušici a okolí proběhlo osm koncertů: tři koncerty ve Smetanově sále pro veřejnost, koncert pro ZŠ v Chanovicích a výchovný koncert pro mateřské školy v Sušici, dva koncerty duchovní hudby (kostel na Zdouni a kostel sv. Václava v Sušici) a dva koncerty pro seniory - v Domově pro seniory na nábřeží J. Seitze a v Domě s pečovatelskou službou Pod Svatoborem.
Jako doprovodný program se v sobotu odpoledne uskutečnil odborný seminář hlasové výchovy pro sbormistry a učitele hudební výchovy pod vedením prof. Jitky Kovaříkové. Program pokračoval společným zábavným setkáním sborů v Sokolovně, kde každý sbor se představil krátkou ukázkou typického tance ze svého regionu a tento tanec pak učil ostatní.
Festival probíhal v přátelské a tvůrčí atmosféře, všechna vystoupení měla dobrou až vynikající uměleckou úroveň a koncerty přispěly k obohacení kulturního života v našem městě. Pro místní SDS se stal se vyvrcholením činnosti SDS, jehož více než 200 dětí a mladých lidí mělo příležitost prezentovat svou činnost před širokou veřejností. Ve volném čase účastníci navštívili místa v okolí Sušice, proběhly dva poznávací výlety na Šumavu a prohlídky města.
Festival se uskutečnil za finanční podpory Města Sušice, což bylo prezentováno na všech propagačních materiálech festivalu – plakátech, programech, na webových stránkách SDS a
v článku o festivalu zveřejněném v 9. vydání Sušických novinách ze dne 6. 5. 2016 (viz archív SN http://www.susickenoviny.cz/rocnik-2016.html)


Je kraj… 2016 je za námi – těšíme se na Je kraj… 2018!
 


11. ročník festivalu Je kraj, kde voní tráva se bude konat 22. - 24. dubna 2016 v Sušici.

Nesoutěžní festival dětských pěveckých sborů „Je kraj,kde voní tráva..“, který organizuje jednou za dva roky SPSDS a ZUŠ Sušice za přispění MKČR, Města Sušice a odborné garance NIPOS-Artama Praha, právě klepe na dveře a zve všechny příznivce hudby a zpěvu na svůj letos již 11.ročník .
Od pátku 22.4. do neděle 24.4.2016 proběhne v rámci tohoto festivalu celkem 9 koncertů na různých místech v Sušici a blízkém okolí, kde budou vystupovat nejen sbory domácí (Klubíčko, Broučci, Sluníčka, Včelky a Hlavní sbor), ale také hudební tělesa z různých koutů republiky : Kvítek z Dačic, Motýli ze Šumperka, Javořičky a Sluníčka z Plzně , Sedmikrásky a Hroši z Klatov , Rolnička D z Prahy, Červánek z Poběžovic a Ondrášek z Nového Jičína. Některé ze sborů budou hosty dokonce přímo v rodinách sušických zpěváků.
V pátek 22.4. festival zahájí koncert pro MŠ „Děti dětem“ v 10 hodin ve Smetanově sále (Klubíčko SU, Sluníčka PM) a od 10.30 hodin další v ZŠ Chanovice (Rolnička D). Ještě téhož dne v 17 hodin proběhne koncert duchovní hudby v kostele na Zdouni (Kvítek, Ondrášek) a večer se opět vrátí zpěváci do Smetanova sálu, kde bude od 19.30 hodin poslední páteční koncert (Včelky SDS, Sluníčka PM, Javořičky, Rolnička D).
V sobotu 23.4. v 10 hodin se bude zpívat ve Smetanově sále (Broučci, Sluníčka SDS, Sedmikrásky, Hroši, Červánek) a pro seniory od 13.00 hodin i v DPS u „Letiště“(Javořičky) a v DPS „za řekou“ (Červánek). Večerní koncert bude opět ve Smetanově sále od 19.30 hodin (Hlavní sbor SDS, Ondrášek, Kvítek, Motýli).
Festival v neděli 24.4. zakončí koncert duchovní hudby „ Radujme se vždy společně“ od 11 hodin v kostele sv.Václava ( hosté + SDS).
Na festivalové koncerty všechny srdečně zveme !
Již nyní jsou ne webu, v novinách i všude po Sušici k vidění plakáty s kompletním přehledným seznamem všech koncertních představení, která budou jistě jako vždy nabita pozitivním nábojem, radostí a energií. Všichni zájemci si tak mohou vybrat , která navštíví.
Díky praktickému rozvržení sušických oddělení sboru na různých koncertech nemusí mít nikdo z rodičů obavy o vstupenky, které se budou prodávat půl hodiny před začátkem každého koncertu u Smetanova sálu.

Na viděnou se těší sbormistři se svými zpěváčky a Spolek přátel SDS .

Malé ohlédnutí v jubilejním 10. ročníku festivalu

Když před léty básník a textař Ivo Fischer volně přeložil a otextoval jednu z písní Felixe Mendelsohn a nazval ji „Je kraj, kde voní tráva", ani v nejmenším netušil, že se tento titul stane oficiálním názvem mezinárodního festivalu dětských pěveckých souborů, a že se bude pořádat v Sušici. Festival je věnován památce Miroslava Raichla, který písňové a sborové tvorbě věnoval celý svůj život. Byl též výborným rádcem a učitelem mnoha sbormistrů a hudebníků. V úpravách jeho skladeb najdeme spousty lidových písní, které vždy s citem a porozuměním „ušil na míru“ i pro náš dětský sbor. Festival se také několikrát zasloužil o premiéry nových skladeb. Znělku vytvořil Miroslav Raichl na téma Zdeňka Lukáše „Zpívala bych, zpívala“.
A nyní trochu statistiky: předem se omlouvám, že jsem nebyla schopna přesně spočítat, kolik dětí celkem na festivalech zpívalo. Vystřídalo se 78 souborů, z Čech i Moravy (mnohé z nich přijíždějí opakovaně) a osm zahraničních (Dánsko, Nizozemí, Francie, Srbsko a Německo).
Kromě sborového zpívání spoluúčinkují děti z tanečního oddělení a lidové muziky naší ZUŠ. Pro sbormistry pořádáme odborné semináře hlasové výchovy. Účastníci festivalu mají možnost na výletech poznat naše město, okolní hrady a Šumavu.
Také místa koncertů jsou nejrůznější - samozřejmě Smetanův sál Gymnázia, sušická Sokolovna, ale i kostely: sv. Vavřince na Zdouni, sv. Václava v Sušici, sv. Markéty v Kašperských Horách, penziony pro seniory („Jdeme zpívat babičkám a dědečkům“), náměstí v Sušici, Kašperských Horách a příležitostné zpívání na nejrůznějších místech naší oblasti při výletech.
Říká se, že statistika je přesný součet nepřesných čísel - ať už je tomu, jak chce, obrovské díky patří všem těm, kteří na festivalu účinkují a organizují ho.
Za Sdružení přátel Sušického dětského sboru MUDr. Ludmila Jandová

Spolupracující:
ZUŠ Fr. Stupky Sušice, Pěvecký sbor Svatobor, Gymnázium Sušice, Sušické kulturní centrum, p. o., ZŠ Lerchova, ZŠ T. G. Masaryka a mnoho muzikantů z Čech, Moravy, Slezska i zahraničí.

Podporují nás:
Město Sušice, Ministerstvo kultury ČR, Odborný garant NIPOS – Artama Praha, Plzeňský kraj, Reklamní agentura Gabriel – Tomáš Baierl, Bandur s. r. o. – pekařství Rendl, Veterinární centrum s. r. o. – Tomáš Zelený, Foto Fišer – Michael Fišer

 • je-kraj-9308-215x170.jpg
 • je-kraj-9321-215x170.jpg
 • je-kraj-9331-215x170.jpg
 • je-kraj-9385-215x170.jpg • © Sušický dětský sbor 2014
  design MATYPO s.r.o.

 • zřizovatel

  Základní umělecká škola
  Františka Stupky v Sušici
  Lerchova 255
  342 01 Sušice

 • organizační výbor

  Spolek přátel
  Sušického dětského sboru
  Lerchova 255, 342 01 Sušice
  IČO: 62630555