Sušický dětský sbor založeno 1969

O nás

záhlaví záhlaví záhlaví

Sušický dětský sbor (SDS)
... působí v malebném městě Sušici, které leží na řece Otavě v jihozápadních Čechách. Sbor byl založen v roce 1969 sbormistrem Josefem Baierlem. Ve sborovém zpívání je zapojeno téměř dvě stě dětí ve věku od 5 do 19 let. Zřizovatelem je Základní umělecká škola v Sušici, mimoškolní činnost řídí Spolek přátel Sušického dětského sboru (SPSDS).

Sborový repertoár
... je velmi různorodý, snaží se zpěváky i posluchače koncertů zaujmout celou šíří hudebního umění a zahrnuje také všechna hudební období od středověké chorální hudby až po moderní skladby současných autorů a lidové písně, včetně písní „populárních“ např. od skupin Beatles a Queen. Po celou dobu své činnosti sbor spolupracuje s významnými hudebními skladateli a textaři (Miroslav Raichl, Václav a Ivo Fischerovi, Věroslav Neumann a Aleš Březina), kteří sboru věnovali sboru některé ze svých kompozic. Dramaturgii sboru obohacují choreografická ztvárnění některých skladeb pod vedením Hany Kopové z tanečního oddělení ZUŠ (např. Otvírání studánek Bohuslava Martinů).

Sušický dětský sbor má tato oddělení:

Hlavní sbor SDS (11 – 18 let)
Sbormistr: Andrea Sušilová, Jan Pelech
Korepetice: Daniel Nakládal, Jan Zdeněk
Hlavní sbor vystupuje ve variantách dívčí sbor (SA), mužský sbor (Chlapi) nebo jako smíšený sbor vzniklý spojením těchto souborů.

Přípravné sbory:

Včelky (9 – 11 let)
Sbormistr: Jan Pelech
Klavír: Jan Zdeněk

Sluníčka (7 – 9 let)
Sbormistr: Jan Pelech
Klavír: Jan Zdeněk

Broučci (5 – 7 let)
Sbormistr: Milena Naglmüllerová
Klavír: Jaroslava Hanusová

Řádné talentové zkoušky do všech oddělení probíhají vždy na konci měsíce května. Doplňující zkoušky pak v polovině září. 

„Je kraj, kde voní tráva...“
je název festivalu dětských pěveckých sborů, který organizuje SDS od roku 1996 jednou za dva roky za přispění Města Sušice, Ministerstva kultury ČR a pod záštitou NIPOS-ARTAMA. Je věnován památce Miroslava Raichla, který je autorem festivalové znělky na téma Zdeňka Lukáše „Zpívala bych, zpívala. Hlavním posláním je setkávání sborů a výměna zkušeností. Na festival zveme k účasti nejen sbory z okolí, ale i špičkové sbory z celé republiky a ze zahraničí.

Nejvýznamnejší festivaly a souteže

1979 Olomouc Svátky písní, Zlatá palma (CZ)
1980 Pardubice Soutěž LŠU, 1. místo (CZ)
1980 Olomouc Zlatý vavřín, bronzové pásmo
1983 Pardubice Soutěž LŠU, 3. místo (CZ)
1995 Šumperk festival Krajina zpěvu (CZ)
1997 Pardubice festival (CZ)
1997 Halle n/Salle festival (D)
2001 Bouxville folklórní festival (F)
2003 Pardubice festival (CZ)
2004 Cantonigros soutěžní festival (ESP)
2007 Sligo mezinárodní soutěž, 1. místo (IRL)
2012 Cincinnati soutěž, stříbrné pásmo (USA)
2013 Opava Cantat soutěž, zlaté pásmo (CZ)
2015 Celje soutěž, stříbrné pásmo (Slovinsko)
2015 Praha soutěž, stříbrné pásmo (CZ)
2016 Švýcarsko koncertní turné
2017 Vilnius festival "All Nations Are Singing" (Litva)
2018 Gdaňsk soutěž, 2x stříbrné pásmo (PL)
2019
Hradec Králové
Mezzochori, zlaté pásmo, zvláštní cena za dramaturii

Zahraniční zájezdy

Německo, Jugoslávie, Rusko, Maďarsko, Švýcarsko, Dánsko, Francie, Velká Británie, Španělsko, Nizozemsko, Spojené státy americké, Rakousko, Slovensko, Slovinsko

 • o-nas-215x170-1.jpg
 • o-nas-215x170-2.jpg
 • o-nas-215x170-3.jpg
 • o-nas-215x170-4.jpg • © Sušický dětský sbor 2014
  design MATYPO s.r.o.

 • zřizovatel

  Základní umělecká škola
  Františka Stupky v Sušici
  Lerchova 255
  342 01 Sušice

 • organizační výbor

  Spolek přátel
  Sušického dětského sboru
  Lerchova 255, 342 01 Sušice
  IČO: 62630555