Sušický dětský sbor založeno 1969

Stanovy SPSDS

záhlaví záhlaví záhlaví

Koncert Chlapů SDS a ustavující členská schůze spolku Sdružení přátel SDS


Vážení rodiče a přátelé Sušického dětského sboru,

srdečně vás zveme na malý koncert Chlapů SDS, po kterém bude následovat ustavující členská schůze spolku Sdružení přátel SDS.

Termín: pátek 20. listopadu 2015 v 19 hod.
Místo: velký sál ZUŠ v “Káčku“

Vysvětlení:
Podle nového občanského zákona z 3. 2. 2012 musí být Sdružení přátel Sušického dětského sboru transformováno na spolek. Občanská sdružení již nový zákon nezná. Jakožto spolek potřebujeme nové stanovy, které musí schválit ustavující členská schůze. Poté bude spolek úředně zapsán do spolkového rejstříku. Součástí schůze bude také volba výboru SPSDS.
Prosíme, abyste si pročetli návrh stanov, který bude v nejbližších dnech zveřejněn na www.susicesds.cz. Připomínky ke stanovám a návrhy na členy výboru zasílejte na mail anezka.nova@seznam.cz nebo v písemné podobě odevzdejte sbormistrům do úterý 17. 11. 2015.

Naléhavě Vás žádáme, abyste se této schůze zúčastnili, neboť nedostaví-li se dostatečný počet účastníků a stanovy nebudou schváleny, SPSDS, který řídí všechnu mimoškolní sborovou činnost (koncerty, letní i víkendová soustředění, koncertní zájezdy atd.), nemůže pokračovat ve své činnosti. Nedostaví-li se nadpoloviční většina členů, bude jednání pokračovat náhradní členskou schůzí

" NÁVRH STANOV SPSDS  ke stažení " 


Těšíme se na vaši účast a podnětné návrhy.

S pozdravem,

za výbor SPSDS
Ing. Anežka Nová
předsedkyně
 • © Sušický dětský sbor 2014
  design MATYPO s.r.o.

 • zřizovatel

  Základní umělecká škola
  Františka Stupky v Sušici
  Lerchova 255
  342 01 Sušice

 • organizační výbor

  Spolek přátel
  Sušického dětského sboru
  Lerchova 255, 342 01 Sušice
  IČO: 62630555