Sušický dětský sbor založeno 1969

Vedení sboru

záhlaví záhlaví záhlaví

Vedení sboru

zleva: Jan Zdeněk, Andrea Sušilová, Josef Baierl, Jaroslava Hanusová, Dan Čámský, Milena Naglmüllerová a Jan Pelech.

Hlavní sbor SDS:

Josef Baierl, Andrea Sušilová
– sbormistři
Jan Pelech, Jan Zdeněk, Daniel Nakládal – korepetice

Chlapi SDS:
Josef Baierl – sbormistr
Daniel Nakládal – korepetice

Včelky a Sluníčka:

Jan Pelech – sbormistr
Jan Zdeněk – korepetice


Broučci:

Milena Naglmüllerová – sbormistr
Jaroslava Hanusová – korepetice

Spolek přátel Sušického dětského sboru

Dne 20. listopadu 2015 proběhla ustavující schůze Spolku přátel Sušického dětského sboru.
Ve čtyřech oddělení SDS je ve šk. roce 2015/16 zapsáno 221 zpěváků, jejichž zákonní zástupci byli pozvání na ustavující schůzi. Protože se dostavilo pouze 24 rodičů a 15 dalších členů (zpěváci, kteří nejsou studenty ZUŠ, a členové výboru, kteří nejsou zákonnými zástupci zpěváků), přítomní odhlasovali jednání náhradní ustavující členské schůze.

Na této schůzi byly schváleny Stanovy (ke stažení zde). Složení Výboru SPSDS od září 2018:
Předsedkyně: Anežka Nová
Pokladník: Josef Míčka
Členové: Josef Baierl, Čestmír Kříž, Milena Naglmüllerová, Jan Pelech, Lenka Petříková, Andrea Sušilová, Jana Dobšovičová, Ludmila Jandová, Václava Pekhartová, Helena Pojarová-Tesařová, Ludmila Schlumpergerová, Lenka Tomášková, Jaroslava Zdeňková, Daniel Nakládal, Veronika Kohoutová, Lucie Koubová, Tomáš Kotal a Jan Zdeněk.

Z činnosti spolku:
• organizuje koncerty sboru, tuzemské a zahraniční koncertní zájezdy, soustředění...
• pečuje o sborové kostýmy, nástroje a technické zařízení
• žádá o granty, sponzorské příspěvky, ...
• organizuje sborový festival "Je kraj, kde voní tráva"
 • © Sušický dětský sbor 2014
  design MATYPO s.r.o.

 • zřizovatel

  Základní umělecká škola
  Františka Stupky v Sušici
  Lerchova 255
  342 01 Sušice

 • organizační výbor

  Spolek přátel
  Sušického dětského sboru
  Lerchova 255, 342 01 Sušice
  IČO: 62630555