Sušický dětský sbor založeno 1969

Vedení sboru

záhlaví záhlaví záhlaví

Vedení sboru

zleva: Jan Zdeněk, Andrea Sušilová, Josef Baierl, Jaroslava Hanusová, Dan Čámský, Milena Naglmüllerová a Jan Pelech.

Hlavní sbor SDS:

Sbormistři:
Andrea Sušilová, Jan Pelech

Korepetice: 
Jan Zdeněk, Daniel Nakládal Včelky a Sluníčka:
Jan Pelech – sbormistr
Jan Zdeněk – korepetice

Broučci:
Milena Naglmüllerová – sbormistr
Jaroslava Hanusová – korepetice

Spolek přátel Sušického dětského sboru

Spolek již 25 let řídí mimoškolní činnost sboru, která nespadá do gesce zřizovatele.

K hlavním činnostem spolku patří:
• organizuje koncerty sboru, tuzemské a zahraniční koncertní zájezdy, soustředění, letních táborů, výměnné zájezdy, účast sborů na přehlídkách a soutěžích atd.
• pečuje o sborové kroje a kostýmy, nástroje a technické zařízení
• žádá o granty a dotace, sponzorské příspěvky a dary
• organizuje festival "Je kraj, kde voní tráva"

Členy spolku jsou zpěváci všech oddělení (zastoupení zákonnými zástupci), sbormistři, korepetitoři a další dobrovolníci, kteří chtějí podpořit činnost sboru. 
Členské příspěvky se vybírají vždy jednou ročně. 

Stanovy (ke stažení zde).

Složení Výboru SPSDS od ledna 2020:
Předsedkyně:   Dagmar Jíchová
Pokladník:        Hana Staňková 

Ostatní členové výboru:
Josef Baierl, Milena Naglmüllerová, Jan Pelech, Andrea Sušilová, Jan Zdeněk, Daniel Nakládal, Martina Hamáková, Petra Hoblová, Veronika Kohoutová Vlková, Lucie Koubová, Petra Šprdlíková, Iva Brzáková-Vlková, Martin Vlk
 • © Sušický dětský sbor 2014
  design MATYPO s.r.o.

 • zřizovatel

  Základní umělecká škola
  Františka Stupky v Sušici
  Lerchova 255
  342 01 Sušice

 • organizační výbor

  Spolek přátel
  Sušického dětského sboru
  Lerchova 255, 342 01 Sušice
  IČO: 62630555