Sušický dětský sbor založeno 1969

Závěrečný koncert 2016

záhlaví záhlaví záhlaví

Závěrečný koncert SDS 2016

Sobotní podvečer 11.6.2016 si zpříjemnili všichni , kteří si nenechali ujít poslední koncert letošního školního roku , na kterém měli možnost shlédnout všechna oddělení SDS. Rodiče všech zpěváků měli na tomto koncertě opět možnost vidět , jaký pokrok dokáží jejich děti ve svém pěveckém umění udělat pod vedením tak šikovných a angažovaných sbormistrů a klavíristů (M.Naglmüllerové + J.Hanusové, J.Pelecha + J.Zdeňka , J.Baierla a A.Sušilové).Před plným Smetanovým sálem nejprve vystoupili roztomilí Broučci zpívající o tetě , ohnivých skřítcích či opěvovali blížící se prázdniny. Po nich nastupovala na podium s kánonem Hej,hello Sluníčka, aby nám zapěla samostatně 4 veselé písničky a společně se Včelkami další 4 (o vose a bodláku, motýlech či slůňatech). Předvedla nám tak svůj um, kterým v letošním roce oslnila porotu ve Strakonicích , která jim na soutěži udělila Zlaté pásmo. Včelky po odchodu Sluníček začaly také kánonem, pro změnu račím a pak se pustili do líbivé písně zámořské . Rozloučili se dovádivou písní Ivana Mládka Jez. Večer pokročil a na řadu se dostal Hlavní sbor, který vyslal na podium nejprve své Chlapy se svou příslovečnou razancí a pozitivním nábojem. Zapěli v angličtině Karavan , Michail row a další své „pecky“ a poté je na podiu vystřídala něžnější část sboru a to dívčí. I z jejich úst jsme vyslechli písně anglické, např.Judgement day, Babylon’s falling či Lennonovu Ticket to ride. Chlapi, vracející se opět na praktikáble s ozdobami v podobě různorodých divadelních paruk či klobouků , odlehčili vážnější tón dosavadního repertoáru a celý sbor se pustil do českých lidových písní. Mezi nimi byl jedinou výjimkou Heleluyan v úpravě J.Ulricha při kterém vynikla celá síla zpěváckých hlasů a díky skvělému zapojení dynamiky lezl všem v sále po zádech mráz. Závěrečný koncert všech oddělení SDS se skutečně povedl a byl pln nezaměnitelné energie a tvůrčích choreografií. Na závěr v sále zazněla pozvánka na blížící se vystoupení spřáteleného Kühnova dětského sboru , který bude vystupovat ve zdejším kostele sv.Václava 23.6.2016 od 19.30hodin. SPSDS spolu s pěvci i sbormistry přejí všem posluchačům a příznivcům hudby krásné léto, zároveň všem děkují za přízeň a těší se po prázdninách opět na viděnou.

hpt
 • © Sušický dětský sbor 2014
  design MATYPO s.r.o.

 • zřizovatel

  Základní umělecká škola
  Františka Stupky v Sušici
  Lerchova 255
  342 01 Sušice

 • organizační výbor

  Spolek přátel
  Sušického dětského sboru
  Lerchova 255, 342 01 Sušice
  IČO: 62630555