Ohlédnutí za festivalem

Ohlédnutím za festivalem dětských sborů, který v dubnu proběhl v Sušici, bychom rádi poděkovali všem, kteří se ho zúčastnili. Ať už stáli...

Je kraj, kde voní tráva. Tento poetický název nese festival dětských pěveckých sborů věnovaný odkazu Miroslava Raichla, který se v Sušici koná jednou za dva roky již od roku 1996. Třináctka přinesla bohužel smůlu a v roce 2020 musel být festival na poslední chvíli zrušen kvůli pandemii. Letošní 14. ročník, který proběhl v Sušici ve dnech 23. a 24. dubna, byl výjimečný navíc tím, že součástí festivalu bylo setkání vítězů krajských postupových kol 30. celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů 2021, jejíž ústřední kolo muselo být z epidemických důvodů také zrušeno.
Celkem proběhlo šest festivalových koncertů, na kterých vystoupilo patnáct sborů. Vedle sušických sborů (Broučci, Sluníčka, Včelky, Hlavní sbor, Svatobor) účinkovali Jiřičky Plzeň, Sedmikrásky Klatovy, Javořičky Plzeň, Rolnička Praha – doplňovací sbor, Písnička Praha, Canzonetta Č. Budějovice, Mariella Plzeň, NaLaděno Říčany, Červánek Červený Kostelec a Carmína Č. Budějovice. Na podiu Smetanova sálu se za dva dny vystřídalo přes pět set dětských zpěváčků, jejichž úžasné výkony po oba dny hodnotila odborná porota složená z předních českých sbormistrů.
Od sobotního rána bylo ve Smetanově sále živo. Srdce diváků těšily veselé písničky a ti za ně účinkující odměňovali vřelým potleskem. Den vyvrcholil večerním koncertem, na který si sušické sbory připravily překvapení. V letošním roce totiž oslavil 80. narozeniny zakladatel Sušického dětského sboru pan Josef Baierl. A jakou by sbor měl lepší příležitost popřát písničkou než festival, který tradičně probíhá právě díky Pepčovi. A tak, když se postavil před Hlavní sbor SDS, aby dirigoval poslední skladbu, ozvala se místo prvního taktu známá narozeninová písnička. K obrovskému překvapení sbormistra se vzápětí objevilo na podiu pěvecké kvarteto se Serenádou čtyř kavalírů, a následně smíšený sbor Svatobor. 
Krom koncertů ve Smetanově sále dělaly děti radost i sušickým seniorům, a to na koncertech v Domově důchodců (kde vystoupily plzeňské sbory Javořičky a Mariella) a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Pod Svatoborem, kde zazpívaly děti z podkrkonošského Červeného Kostelce (sbor Červánek). Krásnou tečkou za dvoudenním maratonem byl společný pěvecký workshop sborů, který vedl Lukáš Holec z Českého Krumlova.    Další ročník je tedy úspěšně za námi a můžeme se těšit na jubilejní 15. ročník, který proběhne v roce 2024.
Velké díky patří městu Sušice a Plzeňskému kraji za finanční podporu, NIPOS – ARTAMA (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA) za odbornou garanci festivalu a ZUŠ Sušice za dlouhodobou podporu sušického sborového zpívání. Ráda bych také poděkovala všem našim sbormistrům, korepetitorům a členům výboru Spolku přátel Sušického dětského sboru (SPSDS), kteří akci organizačně zaštítili. Díky také těm, kteří pomáhali s realizací jednotlivých koncertů, provázeli sbory Sušicí a starali se o to, aby se hosté v našem krásném městě cítili jako doma (aby měli plná bříška a příjemné nocování). DÍKY!
plakát