Vedení

Na řízení mimoškolních aktivit se podílí naši sbormistři, korepetitoři a výbor Spolku přátel Sušického dětského sboru

Naši sbormistři 

Sbormistři:
Andrea Sušilová
tel.: 777 628 537
a.susilka@seznam.cz

Jan Pelech  
tel.: 774 518 628
verza@seznam.cz

Milena Naglmüllerová (Broučci)
tel.: 724 533 498
nagl@post.czNaši korepetitoři

Jaroslava Hanusová, Jan Zdeněk, Daniel Nakládal


Výbor Spolku přátel Sušického dětského sboru

Spolek již 25 let řídí mimoškolní činnost sboru, která nespadá do gesce zřizovatele.
K hlavním činnostem spolku patří:
• organizuje koncerty sboru, tuzemské a zahraniční koncertní zájezdy, soustředění, letních táborů, výměnné zájezdy, účast sborů na přehlídkách a soutěžích atd.
• pečuje o sborové kroje a kostýmy, nástroje a technické zařízení
• žádá o granty a dotace, sponzorské příspěvky a dary
• organizuje festival "Je kraj, kde voní tráva"

Členy spolku jsou zpěváci všech oddělení (zastoupení zákonnými zástupci), sbormistři, korepetitoři a další dobrovolníci, kteří chtějí podpořit činnost sboru. Členské příspěvky se vybírají vždy jednou ročně. 

Stanovy (ke stažení zde).

Složení Výboru SPSDS od ledna 2020:
Předsedkyně:   Dagmar Jíchová
Pokladník:        Hana Staňková 

Ostatní členové výboru:
Martina Hamáková, Veronika Kohoutová Vlková, Lucie Koubová, Petra Šprdlíková, Iva Brzáková-Vlková, Martin Vlk